ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ στο 4ο Γυμνάσιο
CINEMA στο 4ο Γυμνάσιο
Στιγμιότυπα από το εργαστήριο μας
WIKI ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
WIKI ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 4ου Γυμνασίου Κέρκυρας
Comenius στο 4ο Γυμνάσιο
Εργασίες Μαθητών στο 4ο Γυμνάσιο
   
Αρχική
Καθηγητές
Εκπ.εργαλεία
Εκδηλώσεις
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Σχέδια μαθημάτων
Πύλη Ιστορίας

Ύλη στο Διαγώνισμα Α΄Τριμήνου 2014 στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή


Ύλη διαγωνίσματος Α΄Τριμήνου στην ΚΠΑ

Κεφάλαια 1-4
 Ερωτήσεις
1.     Τι είναι κοινωνία; (σελ 12-13)
2.    Τι είναι η κοινωνική ομάδα; (σελ.15)
3.    Πώς διακρίνονται οι κοινωνικές ομάδες; (σελ. 15-16)
4.    Τι σημαίνει ο όρος προκατάληψη;Πού μπορούν να οδηγήσουν οι προκαταλήψεις; (σελ.16)
5.    Για ποιους λόγους τα άτομα εντάσσονται στις κοινωνικές ομάδες; (σελ.18)
6.    Για ποιους λόγους διαλύεται μια κοινωνική ομάδα; (σελ.18)
7.    Πώς αποδίδονται οι θέσεις στα άτομα; (σελ.21)
8.    Τι προσδιορίζει τον κοινωνικό ρόλο του ατόμου; (σελ. 22)
9.    Ορισμός και είδη των κοινωνικών κανόνων (σελ.24)
10. Ορισμός της κοινωνικής διαστρωμάτωσης (σελ.25)
11.  Ορισμός και είδη κοινωνικής κινητικότητας (σελ.26)
12. Αιτίες και τρόποι πραγματοποίησης των κοινωνικών μεταβολών (σελ.27-28)
13. α.Τι είναι κοινωνικός θεσμός (σελ. 31)
β.Θεσμοποίηση και θεσμοθέτηση (σελ. 32)
14. Λειτουργίες των κοινωνικών θεσμών (σελ. 33)
15. Αλλαγή των θεσμών (σελ.34)
16. Θεσμός της οικογένειας (σελ. 34-35)

Αμανατίδου Αθηνά - ΠΕ09
No comments:

Post a Comment

Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι ευπρεπή.
Εάν είναι δυνατό μην σχολιάζετε ως ανώνυμοι ώστε να μπορεί να γίνει διάλογος.
Ευχαριστώ.