ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ στο 4ο Γυμνάσιο
CINEMA στο 4ο Γυμνάσιο
Στιγμιότυπα από το εργαστήριο μας
WIKI ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
WIKI ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 4ου Γυμνασίου Κέρκυρας
Comenius στο 4ο Γυμνάσιο
Εργασίες Μαθητών στο 4ο Γυμνάσιο
   
Αρχική
Καθηγητές
Εκπ.εργαλεία
Εκδηλώσεις
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Σχέδια μαθημάτων
Πύλη Ιστορίας

Πηγές Βιβλιογραφία - Τεχνολογία Α & Β Γυμνάσιου



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βάμβακος  Θ., (1981) «Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές», Εκδόσεις Κύκνος
Γεωργόπουλος Α.,(2006) «Γη. Ένας Μικρός και Εύθραυστος Πλανήτης», Εκδόσεις Gutenberg
Δραμουντάνης, Ν., (2007), Τεχνολογία Α΄  Γυμνασίου, Εκδόσεις
GUTENBERG
Τόλογλου Στ., (1998)«Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές», Εκδόσεις ΙΩΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
 www.cres.gr (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
http://ancient-civil-energymanagement.wikidot.com/aeras (ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
www.oikipa.gr (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ)
 www.electrocycle.gr (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ)
 www.econews.gr (Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία)
 www.syskeves.gr (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ)
 www.ypeka.gr (Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής)
www.electrocycle.gr (Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών Α.Ε)
 kpe-kastor.kas.sch.gr (ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
www.physics4u.gr  (Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)
www.eletaen.gr  (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
www.allaboutenergy.gr (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
http://tw.innopolos_wm.eu (ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
www.cres.gr (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
http://climate.wwf.gr
http://14gym-laris.lar.sch.gr/  (Εδώ θα δείτε την δουλειά άλλων σχολείων ΠΡΟΣΟΧΗ δεν αντιγράφουμε τις εργασίες τις χρησιμοποιούμε ως υποδείγματα)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ
www.statemaster.com
www.wikipedia.gr
www. Live-pedia.com